Politika zasebnosti

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov (v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov GDPR in veljavni področni zakon), je zasebno podjetje Antera, Marta Jenko, s. p., ki zbira osebne podatke oseb, vključenih v psihoterapevtsko obravnavo:

  • kontaktni podatki: ime in priimek, telefonska številka, po potrebi e-naslov,
  • identiteta osebe v obravnavi in vsebina obravnav.

Zgoraj našteto je v celoti varovana poklicna skrivnost psihoterapevtke. Osebni zapiski psihoterapevtke in povzetki srečanj so shranjeni v zaklenjeni omari v prostoru zasebne prakse na lokaciji Pipanova pot 30, Ljubljana (stavba je tehnično varovana).

Dele vsebinskega gradiva obravnav psihoterapevtka v anonimizirani obliki lahko predstavi izbranemu supervizorju, kar zagotavlja strokovnost in nepristranskost obravnave. Vsebinsko gradivo se dve leti (zaradi možnosti vrnitve v terapijo) po zaključku obravnave neprepoznavno uniči.

 

Kontaktne podatke, ki jih oseba v obravnavi ustno posreduje v začetku obravnave, psihoterapevtka hrani v telefonskem imeniku in jih uporabi izključno za kontaktiranje z osebami v terapiji (dogovori o spremembah terminov), ter za izdajo računov, ki jih osebno vroča uporabniku storitev in so naslovljeni z začetnicami imena in priimka uporabnika. Če bi bilo za nadaljevanje psihoterapevtskega procesa potrebno kontaktirati druge strokovnjake, se psihoterapevtka o tem predhodno pogovori z osebo v terapiji.

Privolitev za zbiranje kontaktnih in vsebinskih podatkov uporabniki storitev izrazite s tem, ko te osebne podatke poveste psihoterapevtki. Privolitev lahko prekličete kadarkoli. O tem se lahko predhodno pogovorite s psihoterapevtko. Preklic uporabe navedenih osebnih podatkov, najpogosteje  pomeni prekinitev ali zaključek psihoterapevtskega dela.